corso di italiano da zero

Etapy kursu od zera

Tempo, w jakim chcesz robić postępy, dostosujesz do własnych, indywidualnych potrzeb i możliwości.

Jeżeli dopiero zaczynasz - zacznij od WPROWADZENIA.
Jest to część wstępna kursu, dzięki której zadomowisz się w podstawach języka włoskiego, a dalsza samodzielna nauka będzie znacznie łatwiejsza.

Kolejny etap, czyli CZĘŚĆ PIERWSZA, pomoże Ci zacząć mówić o sobie i używać włoskich czasowników.

Obie te części kursu przygotują Cię do dalszej nauki, którą możesz kontynuować samodzielnie, korzystając z dostępnych odpłatnie i podzielonych na kolejne etapy lekcji.
Informacje o następnych częściach “Kursu języka włoskiego od zera” pojawią się w zakładce KONTYNUACJA.

1.0

Mi presento

Przejdź

0.0

Włoski początek

Przejdź

2.0

Część Druga Kursu

Przejdź

0.1

Podstawowe rodzajniki

Przejdź

1.1

Vivere - Abitare

Przejdź

2.1

Ćwiczenie na mówienie ze zrozumieniem - PREPOSIZIONI

Przejdź

0.10

Zaimki dzierżawcze - miei, tuoi, suoi

Przejdź

1.10

Verbi irregolari

Przejdź

0.11

Esercizio - i possessivi

Przejdź

1.11

Pagare - Cercare

Przejdź

0.12

Czasownik AVERE - Possessivi: nostro, vostro, loro

Przejdź

1.12

Verbi irregolari 2

Przejdź

0.13

Possessivi nostri, vostri, loro - Czasowniki koniugacji trzeciej -IRE

Przejdź

1.13

Verbo FARE

Przejdź

0.14

Czasowniki -ISC- koniugacji III - Czasownik FINIRE

Przejdź

1.14

QUELLO - BELLO

Przejdź

0.15

Czasowniki zwrotne - Mi chiamo

Przejdź

1.15

il Verbo PIACERE

Przejdź

0.16

TEST - Ripetiamo insieme

Przejdź

1.16

Verbi riflessivi - Czasowniki zwrotne

Przejdź

1.17

Użycie ANDARE i VENIRE

Przejdź

0.17

Nazwy dni i miesięcy

Przejdź

1.18

Verbi Riflessivi + Dovere Potere Volere

Przejdź

1.19

Sentire - Ascoltare

Przejdź

0.2

Zaimek QUESTO

Przejdź

1.2

Andare - Venire

Przejdź

0.3

Przyimek DI - Preposizione DI

Przejdź

1.3

CI VADO

Przejdź

0.4

Zaimki dzierżawcze: mio tuo suo

Przejdź

1.4

Vedere - Guardare

Przejdź

0.5

Rodzajniki l' un' lo

Przejdź

1.5

Volere - Potere - Dovere

Przejdź

0.6

Esercizio, czyli ćwiczenie

Przejdź

1.6

PERCHÉ - PERCIÒ + aprire/chiudere

Przejdź

0.7

Sono polacco - Czasownik ESSERE - Narodowości

Przejdź

1.7

Capire - Preferire

Przejdź

0.8

Wyrażenie "c'è"

Przejdź

1.8

Prendere + pronomi diretti

Przejdź

0.9

Mówię po włosku - Parlo l'italiano

Przejdź

1.9

Comprare - Offrire

Przejdź