Lekcja 1.9

Comprare - Offrire

Wzbogacamy słownik o kolejne czasowniki.

COMPRARE - kupować; zupełnie jak w języku polskim.
A co z OFFRIRE? Z tym czasownikiem jest prawie tak samo, jak w polskim, ale "prawie" może niekiedy "zrobić różnicę".

Zobacz wideo

  1. Obejrzyj lekcję 1.9.
  2. Pobierz mini-ebook dla tej lekcji.
  3. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie oraz ćwiczenia.

Czasownik COMPRARE - "kupować" - odmienia się regularnie wg I koniugacji -ARE i nie stwarza żadnych problemów.
Natomiast znaczenie czasownika OFFRIRE jest nieco szersze niż jego polskiego odpowiednika "oferować", "ofiarować": często użyjemy właśnie OFFRIRE, gdy chcemy powiedzieć, że fundujemy coś komuś, np. kawę, drinka, kolację, albo że go czymś częstujemy, np. papierosem, obiadem...
Oba czasowniki używane są dość często, warto je zatem dobrze poznać.

Poza tym odmiana tych regularnych czasowników i ich użycie w zdanich to doskonałe ćwiczenie pomocne w nauce umiejętności samodzielnego odmieniania innych regularnych czasowników.
Starajmy się poznać jak najwięcej zdań z użyciem różnych form wszelkich włoskich czasowników - to gwarancja postępów w nauce języka włoskiego.

Dzisiejsza lekcja, poza czasownikami, to także nowe wiadomości o przymiotnikach, np. jak powiedzieć, że coś jest "bardzo nowe" lub "bardzo stare"? Nuovissimo... Vecchissimo...
Czy jest różnica w znaczeniu zdania, gdy przymiotnik stoi przezd rzeczownikiem: "la nuova macchina" lub gdy stoi za czasownikiem "la macchina nuova"? Tak, jest....