Lekcja 1.18

Verbi Riflessivi + Dovere Potere Volere

Gdzie postawić zaimek zwrotny mi, ti, si, ci, vi, si, gdy czasownikowi zwrotnemu towarzyszy czasownik modalny?

Odmieniając czasownik zwrotny, np. svegliarsi, z czasownikiem modalnym, np. dovere - przede wszystkim musimy pamiętać, że zaimek zwrotny - czyli il pronome rifelssivo - mi, ti, si, ci, vi, si musi odpowiadać osobie gramatycznej, do której stosuje się czasownik, czyli podmiotowi zdania.

Zobacz wideo

  1. Obejrzyj lekcję 17
  2. Pobierz e-book dla tej lekcji
  3. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie oraz ćwiczenia

Chcesz ściągnąć wszystkie video lekcje Części Pierwszej 1.0. na własny komputer, aby nie musieć wciąż korzystać z YouTube - i mieć już te filmy u siebie na stałe?
Wykup tę możliwość. Pobierz informacje wraz ze Spisem Lekcji - KLIK!


Il pronome rifelssivo mi, ti, si, ci, vi, si może stać przed formą czasownika modalnego DOVERE, POTERE, VOLERE, który towarzyszy czasownikowi zwrotnemu, albo może dokleić się na końcu bezokoliczniak tego czasownika, np.

mi devo svegliare - muszę się obdzić
ti puoi lavare - możesz się umyć
si vuole divertire - chce się zabawić
ci vogliamo fermare - chcemy się zatrzymać
vi dovete riposare - musicie odpocząć
si possono incontrare - mogą się spotkać

devo svegliarmi - muszę się obdzić
puoi lavarti - możesz się umyć
vuole divertirsi - chce się zabawić
vogliamo fermarsi - chcemy się zatrzymać
dovete riposarvi - musicie odpocząć
possono incontrarsi - mogą się spotkać

Pamiętajmy!
Zaimek zwrotny musi być właściwy podmiotowi zdania niezależnie od tego, gdzie go wstawimy.

io mi devo svegliare  -  io devo svegliarmi

Warto dobrze przećwiczyć użycie czasowników zwrotnych z modalnymi aby jak najlepiej zautomatyzować dobór odpowiedniego zaimka zwrotnego - z tym zawsze jest kłopot.

Ćwiczenie na odmianę czasownika FERMARSI w zdaniach:

Ćwiczenie na odmianę czasownika ANNOIARSI w zdaniach:

Ćwiczenie na odmianę czasownika RIPOSARSI w zdaniach:

Ćwiczenie na odmianę czasownika ACCOMODARSI w zdaniach:

Przećwicz zdania z lekcji 1.17. w dwóch poniższych ćwiczeniach:

Ćwiczenie e z Ebooka (1)
Przećwicz w tekście z lukami oraz w wersji AUDIO:

Ćwiczenie e z Ebooka (2)
Przećwicz w tekście z lukami oraz w wersji AUDIO: