Lekcja 1.4

Vedere - Guardare

Czasowniki VEDERE i GUARDARE różnią się pewnym niuansem znaczeniowym.

Jednak ich znaczenia są dość podobne jak w polskich czasownikach "widzieć" i "patrzeć".

Zobacz wideo

  1. Obejrzyj lekcję 1.4.
  2. Pobierz mini-ebook.
  3. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie oraz ćwiczenia.

Oba czasowniki odmieniają się regularnie:
VEDERE to koniugacja II, czyli -ERE
GUARDARE to koniugacja I, czyli -ARE.
Oba są też zbliżone znaczeniowo do swoich polskich odpowiedników.
Na tej lekcji poznasz podstawowe zastosowanie tych czasowników w czasie teraźniejszym oraz kilka związanych z nimi wyrażeń.
Czaswonik VEDERE - widzieć - który teraz może wydaje się mało praktyczny, okaże się niezwykle przydatny do wyrażania mnóstwa rzeczy w czasie przeszłym (czas przeszły poznasz w Części 2.0. Kursu włoskiego od zera, czyli już niebawem).

Poza tym, na tej lekcji nauczysz się poprawnie używać włoskiego słówka TUTTO.... Jest to bardzo ważne słówko.

A oto przydatne ćwiczenia 1 i 2.