in italiano

Ucząc się włoskiego nieustannie poruszasz się od szczegółu do ogółu: od znaczenia słowa do reguł gramatycznych - i z powrotem.
Zasady gramatyczne, zasób słownictwa i konkretne przykłady użycia słów - w taką sieć złowimy sens każdej wypowiedzi po włosku.

Wyszukaj temat lub zagadnienie językowe, które chcesz poznać.