Lekcja 1.14

QUELLO - BELLO

Jak dobrać odpowiednią formę QUELLO i BELLO?

Dzisiejsza lekcja jest bardzo techniczna: zajmiemy się jednym z tych zagadnień gramatycznych, z którym po prostu trzeba się zapoznać.
QUELLO i BELLO dla rodzaju męskiego mają rozmaite formy:
quel, quello, quell', quei, quegli
bel, bello, bell', bei, begli.
Reguła ich doboru jest prosta, jednak rozmaitość wariantów może stanowić pewną trudność.

Zobacz wideo

  1. Obejrzyj lekcję 14.
  2. Pobierz e-book dla tej lekcji.
  3. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie oraz ćwiczenia.

Odpowiednie formy QUELLO i BELLO dobieramy według tej samej reguły, która decyduje o doborze rodzajnika określonego.
Istotne jest również, ćzy QUELLO i BELLO stoją bezpośrednio przed rzeczownikiem, którego dotyczą, czy też znajdują się w zdaniu w innej pozycji.

Rodzajnik a forma QUELLO i BELLO

il - quel - bel
i - quei - bei

lo - quello - bello
gli - quegli - begli

l' - quell' - bell'
gli - quegli - begli

Poćwicz, aby uporządkować wiedzę i utrwalić:


 

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4