Lekcja 0.16

TEST - Ripetiamo insieme

Część wstępną zakończymy gruntowną powtórką tego, co na tym etapie najważniejsze.

Film Lekcja 0.16. to zestaw ćwiczeń. Trwa ponad pół godziny.
Powtarzamy wszystkie podstawowe zagadnienia, które poznaliśmy na ostatnich piętnastu lekcjach Wprowadzenia.
Ponieważ nie jest łatwo robić ćwiczenia gramatyczne oglądając tylko film, radziłabym pobrać i wydrukować załączony poniżej mini-ebook.
Jest w nim miejsce na wpisywanie odpowiedzi. 
Na każdej stronie ebooka - prócz ćwiczeń z filmu - znajdują się także rozwiązania oraz tłumaczenia zdań.

Zobacz wideo

  1. Pobierz i wydrukuj e-book z ćwiczeniami do lekcji nr 16.
  2. Obejrzyj lekcję nr 16 - jednocześnie rozwiązując ćwiczenia.
  3. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie oraz ćwiczenia interaktywne.

Znajomość wszystkich tych zagadnień gramatycznych, które teraz wspólnie powtórzymy, niezbędna jest, aby płynnie przejść do bardziej zaawansowanej nauki.
Ćwiczenia zawarte w filmie i w pdf. dotyczą rodzajników, końcówek, czasowników AVERE i ESSERE, czasowników wszystkich trzech włoskich koniugacji, czasowników zwrotnych oraz przyimków (na tym poziomie, na którym jesteśmy obecnie).

Teraz możemy przejść już do lekcji bardziej zaawansownych - w Części Pierwszej 1.0. "Kursu języka włoskiego od zera".