Lekcja 1.1

Vivere - Abitare

Co komunikuje czasownik ABITARE, a co VIVERE?

Na tej lekcji - oraz na kilku następnych - zajmiemy się podstawowymi czasownikami.
Użycie czasownika to nie tylko przywołanie jego znaczenia, ale i typowych słów stanowiących jego kontekst. Wśród tych słów największy problem sprawiają zawykle PREPOSIZIONI.
A zatem: znajomość czasownika to także znajomość przyimka lub przyimków, z którymi dany czasownik się łączy.
Ale zacznijmy od znaczenia czasowników VIVERE i ABITARE.

Zobacz wideo

  1. Obejrzyj lekcję 1.1.
  2. Pobierz mini-ebook.
  3. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie oraz ćwiczenia.

Na poprzedniej lekcji mogliśmy zauważyć, że oba te czasowniki, tzn. ABITARE / "mieszkać" oraz VIVERE / "żyć", użyte zostały niejako w tym samym znaczeniu, przynajmniej z punktu widzenia użytkowników języka polskiego.
Ale czasownik VIVERE, który znaczy także dokładnie to samo, co w polskim "żyć", we włoskim znaczy też (w swobodnym tłumaczeniu), że "mieszkamy w danym miejscu wiodąc tam nasze życie" i że "jesteśmy z tym miejsce związani nie tylko przez fakt zamieszkania".
To użycie czasownika VIVERE, w porównaniu z ABITARE, poznamy na przykładzie wielu zdań.

Poza tym używać będziemy najbardziej reprezentatywnych dla obu czasowników kontekstów i słów, a także - oczywiście - przyimków.
Aby wszystko to utrwalić, warto zrobić poniższe ćwiczenia.