Lekcja 1.10

Verbi irregolari

Czaswoniki nieregularne - czas teraźniejszy

Jak skutecznie i szybko przyswoić sobie czasowniki nieregularne, których we włoskim jest dość sporo?
Najlepiej na dwa sposoby:
1. czytać i słuchać jak najwięcej zdań z ich użyciem
2. poświecić trochę czasu na ich mechaniczne zapamiętanie.
Na tej lekcji postaram się ułatwić Ci naukę tą drugą metodą.
Na zdania z tymi czasownikami przyjdzie czas w dalszych częściach kursu.

Zobacz wideo

  1. Obejrzyj film.
  2. Pobierz mini-ebook dla tej lekcji.
  3. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie oraz ćwiczenia.

Ta lekcja składa się z wielu ćwiczeń na mechaniczne zapamiętywanie form wybranych czasowników nieregularnych. Ćwicząc, w krótkim czasie przeczytasz wiele razy wszystkie formy osobowe tych czasowników. Pomożesz w ten sposób swojej pamięci!

ESSERE - być
AVERE - mieć
STARE - przebywać, być
DARE - dawać
FARE - robić
DIRE - mówić
BERE - pić
SAPERE - wiedzieć, umieć
ANDARE - iść, jechać, udawać się dokądś
VENIRE - przychodzić, przybywać skądś, pochodzić skądś
DOVERE - musieć
POTERE - móc
VOLERE - chcieć


Zaczniemy od odmiany ESSERE - AVERE - STARE
Uwaga: participio passato dla ESSERE i dla STARE brzmi tak samo: STATO / STATA.
Participio passato dla AVERE to AVUTO.

Ćwiczenie na odmianę DARE - FARE - DIRE - BERE

Ćwiczenie na odmianę DOVERE - POTERE - VOLERE - SAPERE

Ćwiczenie na odmianę ANDARE - VENIRE