Lekcja 1.2

Andare - Venire

Para czasowników ANDARE i VENIRE zwykle sprawia kłopoty osobom uczącym się włoskiego.
Dzieje się tak dlatego, że w języku włoskim istnieją także takie użycia obu czasowników, które nie posiadają prostej analogii w języku polskim.

Na tej lekcji zajmiemy się główie tym problematycznym użyciem obu czaswoników, które wynika z ich wzajemnych relacji.
Kiedy użyć ANDARE, a kiedy VENIRE?

Zobacz wideo

  1. Obejrzyj lekcję 1.2.
  2. Pobierz e-book.
  3. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie oraz ćwiczenie.

Znaczenia czasowników:
ANDARE - iść, jechać, udawać się dokądś
VENIRE - przychodzić, przybywać, przyjeżdżać dokądś; a także odrębne znaczenie VENIRE: pochodzić skądś, używane zwykle wtedy, gdy mowa jest o narodowości.

ANDARE i VENIRE to czasowniki nieregularne, tzn. że niektóre ich formy nie stosują się do reguł jednej z trzech koniugacji.

Oba czasowniki występują zwykle z kilkoma właściwymi im przyimkami. Na tej lekcji poznamy podstawowe zasady użycia odpowiednich przyimków, czyli PREPOSIZIONI.