Lekcja 1.19

Sentire - Ascoltare

Czuć, słuchać i słyszeć.

Z dwóch czasowników, które dziś poznamy, to właśnie czasownik SENTIRE będzie tym, na którym się skupimy, aby dobrze go "poczuć". Czasownik ASCOLTARE jest o wiele bardziej jednoznaczny.

Zobacz wideo

  1. Obejrzyj lekcję 19.
  2. Pobierz mini-Ebook dla tej lekcji.
  3. Poniżej znajdziesz krótkie podsumowanie oraz ćwiczenia.

Czasowniki SENTIRE i ASCOLTARE odmieniają się regularnie:
SENTIRE to koniugacja III -IRE, a ASCOLTARE to koniugacja I -ARE.

Gdy chcemy powiedzieć, że coś czujemy: smak, zapach, stan własnego organizmu lub nastrój, a także że słyszymy jakikolwiek dźwięk lub głos człowieka, możemy wówczas użyć SENTIRE
Jednak gdy mowa będzie o tym, że słuchamy czegoś z uwagą i świadomie, wtedy - na ogół - posłużymy się czasowikiem ASCOLTARE.
Granica między tymi dwoma czasownikami jednak nie jest wyraźna. 

Czasownik SENTIRE posiada często używaną formę zwrotną: SENTIRSI - czuć się, która oczywiście odmienia się regularnie, jak każdy regularny czasownik zwrotny.
Możemy zapytać:
Come ti senti oggi? - Jak się dziś czujesz?
Mi sento benissimo oggi! - Czuję się dziś bardzo dobrze!

Nawiasem mówiąc, również ASCOLTARE można użyć w formie zwrotnej jako ASCOLTARSI - i będziemy to wówczas rozumieć jako słuchać siebie, samego siebie, wsłuchiwać się w siebie.


Poniżej, wśród ćwiczeń interaktywnych, znajdziesz ćwiczenia na odmianę obu czasowników w całych wyrażeniach, a także na rozumienie całych zdań z użyciem obu czasowników.

Ćwiczenia ze zdaniami z lekcji video:

Ćwiczenia na SENTIRE / SENTIRSI:

Ćwiczenia na SENTIRE - ASCOLTARE:

Ćwiczenie na NESSUNO - NESSUNA - NESSUN - NESSUN'