Lekcja 1.3

CI VADO

Z czasownikami ANDARE i VENIRE występują często nie tylko PREPOSIZIONI, ale również partykuła CI.

Na tej lekcji omówimy i jedno, i drugie, czyli i PREPOSIZIONI, i partykułę CI.

Zobacz wideo

  1. Obejrzyj lekcję 1.3.
  2. Pobierz mini-ebook dla tej lekcji.
  3. Zapoznaj się z podsumowaniem i wykonaj ćwiczenia.

Partykuła CI, która bywa często używana z czasownikami ANDARE i VENIRE, nie ma odpowiednika w języku polskim. 
We włoskich zdaniach z tymi czaswonikami odsyła ona zwykle do treści, o której była już mowa wcześniej, np.
- Andiamo in pizzeria. - Idziemy do pizzerii.
- Ci vengo anch'io. - Ja też idę.
Ci - zastępuje tu "in pizzeria".
Tego rodzaju użycie CI wyjaśniam szczegółowo na lekcji w powyższym filmiku.

Jeśli chcemy użyć czasowników ANDARE i VENIRE w znaczeniu udawania się do jakiegoś miejsca, wtedy na ogół sięgamy po dwa przyimki, tzn. po preposizione IN albo po preposizione A.
Na tej lekcji dowiesz się w ogólnym zarysie kiedy i dlaczego tak się dzieje.

Dowiesz się także jak wyglądają formy przyimków osobowych, gdy występują one wraz z tymi czaswonikami.

Poniżej znajdziesz zestaw czterech ćwiczeń.
Dwa pierwsze dotyczą zaimków osobowych z ANDARE i VENIRE (chodzi o mechaniczne utrwalenie użycia tych zaimków).
Dwa kolejne to ćwiczenia Audio polegające na wysłuchaniu zdania na nagraniu i znalezieniu jego polskiego tłumaczenia.