Wyrażenia z FARE

Vocabolario

8 października 2021

Prawie wszystkie wyrażenia z czasownikiem FARE

Czasownik FARE to tyle co ‘robić'.
Jego znaczenie bywa jednak bardziej ogólne: może on określać pewną akcję oraz nazywać rozmaite konkretne działania. Dzieje się tak wtedy, gdy czasownika FARE użyjemy w określonym wyrażeniu.
Wyrażeń z czasownikiem FARE jest naprawdę dużo.
Oto prawie wszystkie najważniejsze i najpopularniejsze z nich.

che tempo fa?  -  jaka jest pogoda?
fa bel tempo  jest ładna pogoda
fa brutto tempo  -  jest brzydka pogoda
fa caldo  -  jest ciepło
fa freddo  -  jest zimno

Che tempo fa da voi?  -  Jaka jest u was pogoda?
Di solito fa bel tempo, c'è il sole e fa caldo.  -  Zazwyczaj jest piękna pogoda, świeci słońce i jest ciepło.
Fa brutto tempo oggi: piove e fa molto freddo.  -  Dziś jest brzydka pogoda: pada deszcz i jest bardzo zimno.


* * *


quanto tempo fa?
  -  j
ak dawno temu?
molto tempo fa  -  dawno temu
quanti anni fa?  -  ile lat temu? przed iloma laty?

Quanto tempo fa sei stata in Italia per la prima volta?  -  Jak dawno temu byłaś we Włoszech po raz pierwszy?
In Italia, ci sono andata per la prima volta tanti anni fa.  -  Do Włoch po raz pierwszy pojechałam bardzo dawno temu.
La tua auto, quanti anni fa
l'hai comprata?  -  A twój samochód - ile lat temu go kupiłeś?
L'ho comprata quasi cinque anni fa.  -  Kupiłem go prawie pięć lat temu.
Ha smesso di piovere qualche ora fa.  -  Kilka godzin temu przestało padać.
Maria è tornata pochi giorni fa.  -  Maria wróciła parę dni temu.


* * *


fare in tempo  -  zdążyć na czas
fare tardi  -  spóźniać się
fare presto  -  pospieszyć się

Signor Rossi, faccia presto, stiamo per partire!  -  Panie Rossi, proszę się pospieszyć, zaraz odjeżdżamy!
Scusa, ma non ho fatto in tempo a fare la spesa.  -  Wybacz, ale nie zdążyłem zrobić zakupów.
Marco fa sempre tardi, a volte mi fa aspettare anche un'ora.  -  Marco zawsze się spóźnia, czasem każe mi czekać nawet godzinę.
Andiamo, si fa tardi!  -  Idziemy, robi się późno!


* * *


che lavoro fai?
  -  j
aką pracę wykonujesz? kim jesteś z zawodu?
faccio l'architetto  -  jestem architektem

Facevo il poliziotto, ma ho mollato la divisa per la pizzeria e ora faccio il pizzaiolo.  -  Byłem policjantem, ale rzuciłem mundur dla pizzerii i teraz jestem pizzaiolo (kucharz w pizzerii).
E sua moglie, che lavoro fa?
  -  A pańska żona jako kto pracuje? / jaką pracę wykonuje?

Fa la segretaria in un ufficio.  -  Jest sekretarką w biurze.


* * *


fare il bagno
  -  kąpać się
fare la doccia  -  wziąć prysznic
farsi la barba  -  golić się

Sai come fare il bagno a un gatto?  -  Czy wiesz jak wykąpać kota?
"E quando fai la doccia mettiti le ciabatte... Grazie."  -  "A kiedy bierzesz prysznic ubieraj kapcie... Dziękuję." (il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo)
Mi faccio la barba e poi vengo a prenderti!  -  Ogolę się i potem przyjdę po ciebie!


* * *


fare una bella/brutta figura
  -  zrobić dobre/złe wrażenie
fare una figuraccia  (kolokwializm!)  -  zrobić okropne wrażenie, dać plamę, zbłaźnić się

Oh, hai decisamente fatto una bella figura con la signora...  -  Och, zdecydowanie zrobiłeś na pani dobre wrażenie...
Stasera ho fatto una brutta figura e temo di rifarla...  -  Dziś wieczorem zrobiłem złe wrażenie i obawiam się, że ponownie je zrobię.
Hai bevuto troppo, fai una figuraccia!  -  Za dużo wypiłeś, robisz z siebie idiotę!
(uwaga na kolokwialny charakter wyrażenia!)


* * *


fare un giro  -  przejść się, przejechać się, pokręcić się
fare una gita  -  iść/pojechać na wycieczkę

Magari facciamo un giro con le biciclette?  -  Może przejedźmy się rowerami?
E così anche ieri abbiamo fatto una bella gita sulla costa. - I w ten sposób także wczoraj pojechaliśmy na fajną wycieczkę na wybrzeże.


* * *


fare qualcosa di bello
-  porabiać "coś", spędzać czas na robieniu czegoś
fare qualcosa di speciale  -  robić coś wyjątkowego, specjalnego

Cosa fai di bello? - Co porabiasz? Niente di speciale, sto girando per il centro del paesino, che noia... - Nic specjalnego, kręcę się po centrum wioski, ale nuda...
Faccio qualcosa di speciale a mia sorella, domani compie vent'anni.  -  Robię coś specjalnego dla mojej siostry, jutro kończy dwadzieścia lat.


* * *


fare colazione
  -  jeść śniadanie
fare merenda  -  jeść przekąskę, drugie śniadanie, podwieczorek itp.
fare da mangiare  -  robić coś do jedzenia

Come fare colazione al bar senza ingrassare?  -  Jak jadać śniadanie w barze i nie tyć?
Come mai non fai merenda insieme a noi, ho portato delle crostatine alla marmellata...
  -  Ale dlaczego nie przekąsisz z nami, przyniosłem babeczek z marmoladą...

Ora vi faccio da mangiare, accomodatevi pure!  -  Teraz zrobię wam coś do zjedzenia, śmiało - rozgośćcie się!

* * *


fare paura  -  powodować, że ktoś się boi, przestraszyć
fare schifo  -  być obrzydliwym, brzydzić, wywoływać obrzydzenie

Quali sono i film horror più spaventosi che ti fanno davvero paura? - Jakie są najbardziej przerażające horrory (filmy), które naprawdę powodują, że się boisz?
Come mai non ti fa schifo parlare con quella gente? - Jak to jest, że nie odrzuca cię rozmowa z tymi ludźmi ? (nie brzydzisz się z nimi rozmawiać, nie wydaje ci się to wstrętne/do kitu itp.)


* * *


fare a meno di...  -  obejść się bez czegoś
farcela/non farcela  -  dać radę coś zrobić/nie dać rady czegoś zrobić
non ce la faccio più...
  -  już nie daję rady; już dłużej/więcej nie mogę...

Non riesco proprio a fare a meno della mia tazzina di caffè al mattino.  -  Po prostu nie mogę obejść się bez filiżaneczki porannej kawy.
Scusa, ma non riesco ad arrivare in orario, non ce la faccio con quel traffico intenso.  -  Wybacz, ale nie uda mi się dotrzeć na czas, nie dam rady w takich dużych korkach.
Ho deciso di tornare al lavoro perché non ce la faccio più a stare in casa.  -  Zdecydowałem, że wracam do pracy, ponieważ nie daję już rady siedzieć w domu.


* * *


fare fatica  -  mieć z czymś trudność, mieć z czymś problem

Non faccio fatica a crederlo.  -  Nie trudno mi w to uwierzyć.
Laura fa fatica a capire la situazione nella quale ci siamo trovati.  -  Laura ma problem ze zrozumieniem sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.


* * *


fare + czasownik w bezokoliczniku
umożliwić komuś robienie czynności nazywanej w bezokoliczniku, np.
fare sapere (qualcosa) a qualcuno  -  poinformować (o czymś) kogoś - spowodować, że ktoś o czymś się dowie
fare conoscere (qu, qc) a qu  -  zaznajomić kogoś (z kimś, czymś) - spowodować, że ktoś kogoś/coś pozna

Ti faccio sapere appena ho delle novità. / Ti faccio sapere non appena ho delle novità.  -  Powiadomię cię, jak tylko będę mieć jakieś wieści.
Ma dai, facci conoscere la tua ragazza!  -  No już, przedstaw nam swoją dziewczynę!


* * *


c'è qualcosa da fare  -  jest coś do zrobienia
non c'è niente da fare  -  nie ma nic do zrobienia
possiamo / non possiamo farci niente / nulla
  -  możemy / nie możemy nic zrobić

Tutto quello che c'è da fare è ascoltarlo attentamente.  -  Wszystko, co trzeba zrobić, to słuchać go uważnie.
Non c'era niente da fare oggi...  -  Dziś nie było nic do zrobienia...
Credo che ormai non ci sia più nulla da fare...  -  Sądzę, że już nic nie da się zrobić...


* * *


fare sul serio
  -  nie żartować; zrobić coś/ mówić/zachowywać się na poważnie
fai conto che... -  weź pod uwagę, wyobraź sobie, uwzględnij że...

Quello fa sul serio.  -  Ten facet nie żartuje. (kolokwialnie)
Sono sicuro che non fai sul serio.  -  Jestem pewien, że nie mówisz tego serio. / ... że nie robisz tego na serio, że nie podchodzisz do tego na serio.
Se vuoi andare di notte fai conto di come sia pericoloso.  -  Jeśli chcesz jechać nocą, weź pod uwagę, jakie to może być niebezpieczne.


* * *


fare i
piatti  -  myć naczynia
fare / rifare il letto  -  pościelić łóżko

Appena fai i piatti, puoi uscire.  -  Jak tylko umyjesz naczynia, możesz wyjść.
Prenditi cinque minuti per rifare / fare il letto!  -  Poświęć pięć minut na zaścielenie łóżka!


* * *


fa lo stesso  -  na jedno wychodzi, bez różnicy
non fa niente  -  nic nie szkodzi, nieważne

Per me fa lo stesso se pensi di venire o no.  -  Mnie jest wszystko jedno czy zamierzasz przyjść czy nie.
Va bene così, non fa niente, non c'è bisogno di scusarsi!  -  Tak jest dobrze, nie ma sprawy, nie ma za co przepraszać!


* * *


per farla breve
  -  krótko mówiąc, podsumowując...

Per farla breve: ci sono numerose espressioni con il verbo FARE.  -  Podsumowując: jest wiele zwrotów z czasownikiem FARE.

...I w tym artykule nie wyczerpaliśmy ich wszystkich. Prócz rozmaitych zwrotów, w których FARE odgrywa ważną rolę, istnieje także sporo czasowników, dla których czasownik FARE może być użyty jako zamiennik, synonim.

Fare la spesa
fare le spese fare spese

Fare le valigie / fare i bagagli

Fare altrimenti

Fare amicizia

Fare alla romana

Fare benzina

Fare il callo

Fare con calma

Fare a cambio

Fare il cambio di stagione

Fare caso

Fare (i) complimenti

Fare confusione

Fare di tutto

Fare (una) domanda

Fare due passi / fare quattro chiacchiere

Fare (la) festa / fare le feste

Fare finta

Fare ginnastica

Fare gola

Fare un salto / quattro salti / i salti mortali

Fare scalo

Fare scherzi / fare uno scherzo

fare le ore piccole

fare prima

fare lo struzzo

fare per dire

fare presto

Podobne artykuły